Aktivity

Bohoslužby

zároveň prebieha služba pre deti a dorast do 14 rokov
09:30 v nedeľu
v KC Maják na Ľ. Zúbka 10/A, Hlohovec

Mládež

v piatok od 16:30 do 19:00 
v KC Maják

Modlitebné stretnutia

20:00 vo štvrtok 
v KC Maják

Metrokluby

voľnočasové kluby pre deti a mládež
v KC Maják na Ľ. Zúbka 10/A, Hlohovec
15.00 – 18.00 vo štvrtok