O nás

Kresťanské centrum Maják je spoločenstvo kresťanov patriacich do Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

Veríme v celé učenie Biblie (Písma Svätého). Sme nasledovníci učenia Ježiša
Krista. Sme spoločenstvo, ktoré je otvorené pre všetkých ľudí. Chceme vytvárať vzťahy podpory, vzájomnej služby a lásky – ako rodina. Túto túžbu máme nie len v rámci našich vnútorných vzťahov ale aj voči nášmu mestu a okoliu, v ktorom žijeme. Sme otvorení pre spoluprácu s kresťanmi z iných cirkví a spoločenstiev, s ktorými zdieľame podstatné hodnoty Biblie a učenia Ježiša Krista. Stretávame sa k nedeľným bohoslužbám, na domácich skupinkách, kluboch, neformálnych aktivitách a podobne.

AC NA SLOVENSKU

Finančne Apoštolská cirkev funguje čiastočne na základe štátnej dotácie (platy duchovných), ostatné náklady hradíme z dobrovoľných zbierok a darov.