Aktivity

Bohoslužby

zároveň prebieha služba pre deti a dorast do 14 rokov
09:30 v nedeľu
v KC Maják 

Biblická hodinka

v stredu o 17:00 
v KC Maják

Večer modlitieb a chvál

v stredu o 18:00 
v KC Maják

Metro klub – klub pre deti a mládež

v utorok a štvrtok 15:00 – 18:00 
v KC Maják

Bridge – stretnutie mládeže

v piatok o 17:30
v KC Maják