O nás

Vízia: 

Sme Kresťanské spoločenstvo patriace do Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Našou víziou je vytvárať duchovný domov, pre ľudí z Hlohovca a okolia. Budovať, udržiavať a podporovať familiárne vzťahy vzájomnej lásky, pomoci a podpory. Vyznávame kresťanstvo ako životný štýl, v každej oblasti našich životov. Učíme biblické a životné princípy. Ako KC Maják túžime byť svetlom nádeje a pomoci pre mesto a jeho obyvateľov. 

Misia: 

Hlavnou misiou KC Maják ja práca s deťmi a mládežou. Služba pre deti z Hlohovca a okolia – Metro klub. Prinášanie Krista a biblických hodnôt deťom a mládeži nie len cez slovo, ale aj v každej aktivite na Metro klube, besiedkach, doraste, alebo na mládeži (Bridge).

Metro klub, je klub pre deti a mládež z Hlohovca a okolia. Vízia klubu je, aby každé dieťa v každom veku, z každej etnickej, náboženskej aj sociálnej skupiny sa cítilo prijaté, milované a dôležité. Snažíme sa zabezpečiť bezpečné miesto pre každé dieťa bez alkoholu, drog, násilia a iných závislostí a nástrah. Podporujeme a rozvíjame ich talent. Povzbudzujeme ich k zdravému životnému štýlu. Cez rôzne hry a aktivity učíme deti správne životné princípy. 

Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Luk. 18: 16,17