Podporte nás

ĎAKUJEME!

Za každú vašu modlitebnú, hmotnú alebo finančnú pomoc.

Svoje dobrovoľné dary môžete posielať na číslo účtu:

IBAN: SK9309000000005162976201

Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou
alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.

2. Korinťanom 9:7